KRZYWE ZBOCZE(1) |
Krzywe Zbocze1

Nazwa:

Forma podstawowa: Krzywe Zbocze

Dopełniacz: -ego -a

Charakterystyka obiektu:

zbocze

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 6, strona 65

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Stołowe, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mazurski