KRZEMIONKI(1) |
Krzemionki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Krzemionki

Dopełniacz: -nek

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

część miejscowości

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 6, strona 58

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Bielsko-Biała, woj. biel. (1992)

Lokalizacja opisowa: cz. Hałcnowa, Bielsko-Biała, biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1967 PRL 554
1988 BorGŚ 49

Etymologia:

Nowa n. topogr. od wyr. krzemionka ‛odmiana piasku’ SJP III 1208.