KRUCZY STOK(1) |
Kruczy Stok1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kruczy Stok

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

zbocze

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 6, strona 50

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 26-54/53 (MP 5869)