KROKUSY(1) |
Krokusy1

  • SENGŚ tom 6, strona 43

Nazwa:

Forma podstawowa: Krokusy

Dopełniacz: -ów

Warianty nazw Moltkefels (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

rezerwat

Atrybuty obiektu:

rezerwat florystyczny

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: leśn. Górzyniec, mto Piechowice, jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Krokusy Moltkefels 1989 SGTS 1 63

    Etymologia:

  • Pierw. niem. n. pamiątkową Moltkefels = ‛skała (góra) Moltkego’ (H. Moltke (1800-91) feldmarszałek pruski) ochrzczono n. Krokus: krokus.