KRAKOWSKA DROGA(1) |
Krakowska Droga1

Nazwa:

Forma podstawowa: Krakowska Droga

Dopełniacz: -ej -i

Klasa toponimu:

hodonimy

Charakterystyka obiektu:

droga

Atrybuty obiektu:

droga

SENGŚ:

tom 6, strona 31

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. brzes. (1992)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. brzeskim

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 47-71 (MP 5071)

Etymologia:

N. powojenna jest dokładnym tłumaczeniem n. niem. Krakauer Weg: Krakau = pol. Kraków.