KRACZ(1) |
Kracz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kracz

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

ogród

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

ogród w Koźlu

SENGŚ:

tom 6, strona 29

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.(1970)

Lokalizacja opisowa: Kędzierzyn-Koźle, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Kräcz Garten Fl1 139/19

Etymologia:

N. bezprzyrostkowa od nazw. Kracz SNŚ II 394, typowa dla małych obiektów (młynów, folwarków); por. też nazw. Kręcz SNŚ II 403.