KOZIE ZBOCZE(1) |
Kozie Zbocze1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kozie Zbocze

Dopełniacz: -ego -a

Charakterystyka obiektu:

zbocze

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 6, strona 22

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. ząb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 91-19 (MP 5566)