KOZIE GRZBIETY(1) |
Kozie Grzbiety1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kozie Grzbiety

Dopełniacz: -ich -ów

Charakterystyka obiektu:

stoki

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

dolne stoki Wysokiego Grzbietu

SENGŚ:

tom 6, strona 22

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Izerskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mazurski

Etymologia:

N. pol. jest kalką niem. Ziegenrücken; die Ziege ‛koza’; der Rücken ‛przen. grzbiet górski’.