KOTOWSKIE(1) |
Kotowskie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kotowskie

Dopełniacz: -ego

Warianty nazw Kottowski (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

wieś

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 6, strona 13

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Ostrzeszów, woj. kal. (1992)

Lokalizacja opisowa: gm. Ostrzeszów, kal.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Kotowskie 1785 Soch65 170
Kottowski 1845 K45 312
1850~ LDykc 34
Kotowskie 1900 Myc 32
Kottowsky 1921 SOV21 129
Kotowskie 1965 MPow syc.
Kotowskie 1981 Wyk II 181

Etymologia:

N. dzierż. Kotow-skie z przyr. -skie od nazw. założyciela osady księcia Kotowskiego Soch65 170; por. Haraszowskie, Lubockie.