KOTLINA KŁODZKA(1) |
Kotlina Kłodzka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kotlina Kłodzka

Dopełniacz: -y -ej

Charakterystyka obiektu:

kotlina

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

kotlina

SENGŚ:

tom 6, strona 11

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Sudety Wsch.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.

Etymologia:

N. powojenna jest kalką niem. Glatzer Kessel; niem. Glatz = pol. Kłodzko.