KOTLINA JELENIOGRSKA(1) |
Kotlina Jeleniogrska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kotlina Jeleniogrska

Dopełniacz: -y -ej

Charakterystyka obiektu:

kotlina

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

kotlina

SENGŚ:

tom 6, strona 11

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Hirschberger Thal 1845 K45 612
Kotlina Jeleniogórska, Hirsberger Kessel 1951 R s.v.

Etymologia:

N. pol. jest wiernym tłumaczeniem n. niem. Hirschberger Kessel; Hirschberg = pol. Jelenia Góra; der Kessel ‛kotlina’.