KOSZYTARZ(1) |
Koszytarz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Koszytarz

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

zagroda

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

zagroda do wsi Kośmidry

SENGŚ:

tom 6, strona 5

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Pawonków, woj. częst.(1985)

Lokalizacja opisowa: Pawonków, częst.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Koschitorz, Koszytors, też Pocurzatz 1845 K45 308, 311
Kossytorz 1864 TriestI 436

Etymologia:

N. dzierż, bezprzyrostkowa (typ Jędrysek, Ozimek) od nazw. Koszytarz: gw. śl. koszytarz = koszykarz ‛pomocnik kuźniczy’ SNŚ II 378. N. oboczna Pocurzatz = prawdopodobnie n. m. Paczeras, zob.