KOSZOWICE(2) |
Koszowice2

Nazwa:

Forma podstawowa: Koszowice

Dopełniacz: -ic

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

osada

Atrybuty obiektu:

os.

SENGŚ:

tom 6, strona 4

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. ziębickim (1992)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. ziębickim

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Chossewitz 1400 Ros 126

Etymologia:

N. patr. z przyr.-ice od n. os. Kosz SNŚ II 376.