KOSZARZYSKA(1) |
Koszarzyska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Koszarzyska

Dopełniacz: -ysk

Charakterystyka obiektu:

przysiółek do miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

przys. mta Wisły

SENGŚ:

tom 6, strona 3

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. biel.(1970)

Lokalizacja opisowa: biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Koszarzyska Spis30 58
Koszarzyska, Koszarzisk 1900 Mróz84 97
Koszarzysko 1967 PRL 522

Etymologia:

N. kult. od wyr. koszarzysko ‛miejsce gdzie był koszar, tj. przenośna zagroda dla owiec’; por. wyżej Koszar, Koszarki oraz HŠ I 430, Paw NO 171.