KOŚCIUSZKOWSKIE ZBOCZE(1) |
Kościuszkowskie Zbocze1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kościuszkowskie Zbocze

Dopełniacz: -ego -a

Charakterystyka obiektu:

zbocze

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 6, strona 9

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 3910 (MP 5166)