KOŚCIELNIK(6) |
Kościelnik5

Nazwa:

Forma podstawowa: Kościelnik

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

wzgórze

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 6, strona 7

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Biała, woj. opol. (1992)

Lokalizacja opisowa: wś Prężyna, gm. Biała, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Kościelnik Fl1 356/7

Etymologia:

W haśle zebrano n. różnego pochodzenia.