KOPANIECKIE GÓRY(1) |
Kopanieckie Góry1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kopanieckie Góry

Dopełniacz: -ich Gór

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 5, strona 139

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gm. Stara Kamienica, jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 37-36/40 (MP 5159)