KOLUSZEK(1) |
Koluszek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Koluszek

Dopełniacz: -ka

Charakterystyka obiektu:

odcinek

Klasa toponimu:

SENGŚ:

tom 5, strona 54

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: dopł. Bogacicy, Stobrawy, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Kollussekgraben, Waldbach Fl1 140/3, 184/8