KOLONIA PIASECZNA(1) |
Kolonia Piaseczna1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kolonia Piaseczna

Dopełniacz: -ii -ej

Charakterystyka obiektu:

majątek

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 5, strona 49

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Węgliniec, woj. jel.(1991)

Lokalizacja opisowa: Węgliniec, jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 88-11