KOLONIA BIAŁA(1) |
Kolonia Biała1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kolonia Biała

Dopełniacz: -ii -ej

Charakterystyka obiektu:

osiedle

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 5, strona 43

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Tworóg, woj. kat.(1985)

Lokalizacja opisowa: Tworóg, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 04-43/44