KOŁO WIEŻY(1) |
Koło Wieży1

  • SENGŚ tom 5, strona 56

Nazwa:

Forma podstawowa: Koło Wieży

Warianty nazw Fuchsstein (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

miejsce w lesie

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. złotor. (1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. złotor.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 47—66

    Etymologia:

  • Niem. Fuchsstein = ‛lisi kamień’ Komisja URM ochrzciła wyrażeniem przyimkowym Kolo Wieży, zapewne od wieży triangulacyjnej; por. niem. der Fuchs ‛lis’; der Stein ‛kamień’.