KOCIOŁ POD ŚNIEŻKĄ(1) |
Kocioł Pod Śnieżką1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kocioł Pod Śnieżką

Dopełniacz: Kotła pod Śnieżką

Charakterystyka obiektu:

kocioł

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

kocioł 1085 m; Karkonosze

SENGŚ:

tom 5, strona 35

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.

Etymologia:

Jak wyżej, z dodatkowym członek wyróżniającym składającym się z wyrażenia przyimkowego „pod Śnieżką” (por. n. szczytu w Karkonoszach).Niem. Melzergrund ‛pole należące do Melzera’ ← das Malz = ‛Brauer’, pol. piwowar, właściciel browaru Gott82 419, 429.