KOBIELSKIE(1) |
Kobielskie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kobielskie

Dopełniacz: -ego

Charakterystyka obiektu:

punkt triangulacyjny

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

punkt triangulacyjny w okolicy wsi Kobiela

SENGŚ:

tom 5, strona 27

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Grodków, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Grodków, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 09-49 (MP 5369)

Etymologia:

Nowa n. relacyjna z przyr.-skie od n. m. Kobiela (zob. wyżej) na określenie obiektu bez nazwy.