KLINIK(1) |
Klinik1

Nazwa:

Forma podstawowa: Klinik

Dopełniacz: -ika

Charakterystyka obiektu:

lasy

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 5, strona 14

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. pszcz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Klinik 1722 MPszcz