KLICZKOWSKIE LASY(1) |
Kliczkowskie Lasy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kliczkowskie Lasy

Dopełniacz: -ich ów

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

lasy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 5, strona 11

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Osiecznica, woj. jel. (1985)

Lokalizacja opisowa: cz. puszczy Zgorzelecko-Bolesławieckiej, w okolicy wsi Kliczków, Osiecznica, jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 90/94-30/34, 88/92-30/34, 92/95-30/34 (MP 2696)

Etymologia:

Powojenna n. złożona jest dosłownym tłumaczeniem n. niem. Klitschdorfer Heide; niem. Klitschdorf = Kliczków; die Heide ‛puszcza’.