KLEĆ(3) |
Kleć1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kleć

Dopełniacz: -ci

Charakterystyka obiektu:

grupa domów

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

grupa domów należąca do Jaszkowej Górnej

SENGŚ:

tom 5, strona 3

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Kłodzko, woj. wałb.(1985)

Lokalizacja opisowa: Kłodzko, wałb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 85-12 (MP 5666)

Etymologia:

Chrzest Komisji URM zam. niem. Asterhof ‛zagroda Astera’, por. niem. nazw. Aster ← Elster ‛ptak, sroka’ Gott82 171.