KĘPY(7) |
Kępy5

Nazwa:

Forma podstawowa: Kępy

Dopełniacz: Kęp

Charakterystyka obiektu:

góry

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

góry 440 m

SENGŚ:

tom 4, strona 172

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. jaw.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. jaw.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 47-71 (MP 5062/2)

Etymologia:

N. topogr. w l. mn. od wyrazu kępa (zob.).Ad1 pierw. Kampar-owo, tj. n. dzierż, od stpol. n. os. Kampar(z) XII-XIII w. = dzwonnik KozNazwiska 90;