KĘDZIERZYŃSKIE LASY(1) |
Kędzierzyńskie Lasy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kędzierzyńskie Lasy

Dopełniacz: -ich -ów

Charakterystyka obiektu:

lasy

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 4, strona 168

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.(1970)

Lokalizacja opisowa: opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 19/22-77
Hohenlohewald Fl1 433/1-33