KAZUCH(1) |
Kazuch1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kazuch

Charakterystyka obiektu:

karczma

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

karczma we wsi Kokotek

SENGŚ:

tom 4, strona 161

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: dziś cz. mta Lubliniec, częst.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Kazuch 1845 K45 300

Etymologia:

Również n. bezprzyrostkowa od nazw. Kazuch SNŚ II 280, zob. wyżej.