KARCZMA(1) |
Karczma1

Nazwa:

Forma podstawowa: Karczma

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

gospoda

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

gospoda

SENGŚ:

tom 4, strona 145

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. żar.(1988)

Lokalizacja opisowa: d. pow. żar.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 16-05

Etymologia:

N. ustalona po wojnie zgodnie z przeznaczeniem obiektu; stereotypowe niem. Friedrichs-höhe ‛wzgórze Fryderyka’.