KAPINA(1) |
Kapina1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kapina

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

zabudowania i łąki

Atrybuty obiektu:

zabudowania i łąki w okolicy wsi Brzezia Łąka

SENGŚ:

tom 4, strona 143

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Długołęka, woj. wroc. (1985)

Lokalizacja opisowa: Długołęka, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
WAPWr 2, 66

Etymologia:

Chyba pierw. Kap-ina: stpol. kapia ‛kropla’ ← kapać, por. Kapie w Sieradzkiem. W zapisie substytucyjnym niem. ei = i, por. Weide = Widawa.