KANAŁ KSIĄŻĘCY(1) |
Kanał Książęcy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kanał Książęcy

Dopełniacz: -u -ego

Charakterystyka obiektu:

kanał

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 4, strona 139

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gór.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1983 HO 71
URM 09/11-17/18