KAMIONKA(25) |
Kamionka8

Nazwa:

Forma podstawowa: Kamionka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

gromada domów

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

kilka domów do wsi Brzezinka, cz. mta Mysłowice

SENGŚ:

tom 4, strona 136

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat.(1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Kamionka 1897 Ort
1931 Krop

Etymologia:

Od wyrazu kamionka, m.in. ‛stos kamieni złożonych na polu; miejsce pokryte stosem kamieni’ przym. kamiony ‛kamienny’. Częste określenie ter. dla pól, małych potoków, zbiorników wodnych itd., por. n. m. ~ w całej Polsce Wyk II 25-28.