KADŁUBSKI LAS(2) |
Kadłubski Las2

Nazwa:

Forma podstawowa: Kadłubski Las

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

lasy

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 4, strona 120

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Strzelce Opolskie, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Strzelce Opolskie, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 07-12/13 (MP 5375), URM 10-14/19 (MP 5375), URM 12/13-20/23 (MP 5375), URM 12/13-20/23 (MP 5375), URM 12-16/19 (MP 5375)