KACZÓRKA(1) |
Kaczórka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Kaczórka

Charakterystyka obiektu:

karczma

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

karczma w Wędryni

SENGŚ:

tom 4, strona 117

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gm. Lasowice Wielkie, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Katzurka, Kacurka 1845 K45 733

Etymologia:

Nowsza n. dzierż, z przyr.-ka od częstego nazw. Kaczor SNŚ II 238, zob. Antoszka, Kopaczka itd. Zapisy wskazują na formę z o pochylonym Kaczórka, zob. Kaczor // Kaczór.