JELENI STAWEK(1) |
Jeleni Stawek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Jeleni Stawek

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

jezioro

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 4, strona 91

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. lubl.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. lubl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 44-81 (MK 46-28 G)