JELENI DWÓR(1) |
Jeleni Dwór1

Nazwa:

Forma podstawowa: Jeleni Dwór

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

gajówka

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

gajówka

SENGŚ:

tom 4, strona 91

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Biała, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Biała, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Rehhof 1845 K45 537
1980 Wyk I 646

Etymologia:

Złożona n. topogr.-kult., tj. ‛dwór, wokół którego gromadzą się jelenie’.