JASTRZĘBIA KRZYŻÓWKA(1) |
Jastrzębia Krzyżówka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Jastrzębia Krzyżówka

Dopełniacz: -ej -ki

Charakterystyka obiektu:

krzyżówka

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

krzyżówka

SENGŚ:

tom 4, strona 79

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. ząb.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. ząb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 94-14 (MP 5566)

Etymologia:

Nowa n. złożona w miejsce niem. Grenzer Kreuz = ‛krzyż na skrzyżowaniu’.