JASTRZĘBI BUK(1) |
Jastrzębi Buk1

  • SENGŚ tom 4, strona 79

Nazwa:

Forma podstawowa: Jastrzębi Buk

Dopełniacz: -ego -a

Warianty nazw Buche Seden (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

dendronimy

Charakterystyka obiektu:

buk

Atrybuty obiektu:

pomnik przyrody

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: d. pow. trzeb.

    Etymologia:

  • Złożona n. topogr. w miejsce niem. Buche Seden = ‛buk’.