JASTRZĄB(3) |
Jastrząb1

  • SENGŚ tom 4, strona 78

Nazwa:

Forma podstawowa: Jastrząb

Dopełniacz: -ębia

Warianty nazw Arbeiterhaus (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

dom robotników leśnych

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. mil. (1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. mil.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 52-49 (MP 4569)

    Etymologia:

  • N. topogr. od wyrazu jastrząb — ptak drapieżny ‛Astur palumbarius’. Niem. Habich(t)s-wasser = ‛jastrzębia woda’, a Arbeiter-haus = ‛dom dla robotników’. Por. Jastrząb w Radomskiem i Sieradzkiem.