JAŚKOWICE(7) |
Jaśkowice7

Nazwa:

Forma podstawowa: Jaśkowice

Dopełniacz: -ic

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

kamieniołomy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 4, strona 83

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: do wsi Bobrowniki, obecnie cz. mta Tarnowskie Góry, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Jaśkowice 1927 Kam27 28
1931 Krop

Etymologia:

N. patr. z przyr.-(ow)ice od im. Jaśko a. Jaszko ← Jan; por. stpol. Jaszek, Jaszko od 1310 SSNO II 461. Wahania w zapisacha // e na tle niem. oboczności a ←→ e, bo oboczność ja-// je-Śląska nie objęła.