JARZĘBINKA(1) |
Jarzębinka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Jarzębinka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

polana

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 4, strona 74

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. lwów.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 37-24