JARZĘBINKA(1) |
Jarzębinka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Jarzębinka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

polana

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

polana

SENGŚ:

tom 4, strona 74

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. lwów.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 37-24

Etymologia:

Nowa n. Jarzębin-ka zam. niem. Schwedlers Plan = ‛obszar, równina należąca do Schwedlera’, por. niem. der Plan ‛równina, płaszczyzna otwarta’ Bach II 391.