JARZĘBIEC(2) |
Jarzębiec2

Nazwa:

Forma podstawowa: Jarzębiec

Dopełniacz: -bca

Charakterystyka obiektu:

garb

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

garb na stoku

SENGŚ:

tom 4, strona 74

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 27-47/28 (MP 5260)

Etymologia:

Nowa n. Jarzębi-ec zam. niem. Friedens-hof = ‛dwór, majątek spokojny’ oraz Eberesch-hügel = ‛wzgórze porośnięte jarzębiną’, niem. die Eberesche ‛jarzębina’.