JAR ŁOMNICKI(1) |
Jar Łomnicki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Jar Łomnicki

Dopełniacz: -u -ego

Charakterystyka obiektu:

jar

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 4, strona 69

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. jel.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 23-50/51 (MP 5260)