JANÓWEK(3) |
Janówek3

Nazwa:

Forma podstawowa: Janówek

Dopełniacz: -ka

Charakterystyka obiektu:

gospodarstwa

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

dwa gospodarstwa należące do wsi Jędrzychówek

SENGŚ:

tom 4, strona 68

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Przemków, woj. leg.(1985)

Lokalizacja opisowa: Przemków, leg.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 07-63 (MP 4561)

Etymologia:

Nowa n. rodzima Jan-(ów)-ek nawiązuje do pierw. n. niem. Johns-dorf — ‛wieś Jana’.