JAMY(5) |
Jamy3

  • SENGŚ tom 4, strona 63

Nazwa:

Forma podstawowa: Jamy

Dopełniacz: Jam

Warianty nazw Tabaksborn (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

jamy

Atrybuty obiektu:

jama

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. lwów. (1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. lwów.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 40-29

    Etymologia:

  • N. topogr. w l. mn. od wyrazu jama ‛głęboki dół, rozpadlina itp.’, zob. Jama; niem. Weidenthal = ‛dolina wierzbowa’ jest sztucznym tworem germanizacyjnym, natomiast pierw. Höllgruben = ‛piekielne doły, jamy’, a Tabaksborn = ‛tytoniowe źródło’ (przen.), por. Tabakspfeije Bach II 291.