JAMY(5) |
Jamy2

Nazwa:

Forma podstawowa: Jamy

Dopełniacz: Jam

Warianty nazw Kopalnia

Charakterystyka obiektu:

wąwozy

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

wąwozy

SENGŚ:

tom 4, strona 63

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. lub.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. lub.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 69-21 (MP 4857)

Etymologia:

N. topogr. w l. mn. od wyrazu jama ‛głęboki dół, rozpadlina itp.’, zob. Jama; niem. Weidenthal = ‛dolina wierzbowa’ jest sztucznym tworem germanizacyjnym, natomiast pierw. Höllgruben = ‛piekielne doły, jamy’, a Tabaksborn = ‛tytoniowe źródło’ (przen.), por. Tabakspfeije Bach II 291.