JAMNISKA(2) |
Jamniska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Jamniska

Dopełniacz: -isk

Warianty nazw Stare Odłogi

Charakterystyka obiektu:

jamy

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

jamy

SENGŚ:

tom 4, strona 62

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. bol.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. bol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 75-47

Etymologia:

Topogr. n. Jamn-iska ‛miejsca pełne jam’ zastąpiła podobną niem. n. Teufels-Keller = ‛diabelskie piwnice, jaskinie’, przy 2. obiekcie jest to stara n. ter., natomiast niem. Wolfsschlucht = ‛wilczy parów, wądół’ był germanizacyjnym chrztem.