JÄGERNHOF(1) |
Jägernhof1

  • SENGŚ tom 4, strona 54

Nazwa:

Forma podstawowa: Jägernhof

Warianty nazw Jägervorwerk (alternatywna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

folwark

Atrybuty obiektu:

d. folw.

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Pawłowiczki, woj. opol. (1985)

Lokalizacja opisowa: do wsi Milice, gm. Pawłowiczki, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
MPow koz. (jest zaznaczony, ale nie ma n. pol.)
Jägemhof 1845 K45 411
1898 Glex98
1901/1941 Ort

    Etymologia:

  • Niem. n. dzierż, od nazw. Jäger (lub określenia apelatywnego der Jäger ‛myśliwy’) ze zmiennym członem-hof ‛dwór’ i-vorwerk ‛folwark’.