HUTNICZY GRZBIET(1) |
Hutniczy Grzbiet1

Nazwa:

Forma podstawowa: Hutniczy Grzbiet

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 4, strona 42

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 26/27-43/44